Polityka prywatności Irapol

Poniżej znajdą Państwo dokładną informację o sposobie, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online jak również związanych z nią stron internetowych.

Wprowadzenie

Irapol Sp. z o. o. (dalej również jako „Spółka”, lub „Administrator”) jako wydawca tej strony ma świadomość tego, jak ważne dla Państwa jest zachowanie poufności Państwa danych osobowych. Dlatego też chcemy zapewnić, że spełniamy wymogi ustawowe w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Poniżej znajdą Państwo dokładną informację o sposobie, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online jak również związanych z nią stron internetowych.

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez podawania swoich danych. Wejście na naszą stronę skutkuje wymianą różnych informacji pomiędzy Państwa urządzeniem a naszym serwerem. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poniżej w części dotyczącej celowości przetwarzania danych.

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługują Państwu różnego rodzaju prawa. Wśród nich wymienić można między innymi prawo do sprzeciwu wobec niektórych przypadków przetwarzania danych, w szczególności do celów reklamowych. Więcej na ten temat – w części dotyczącej Państwa praw.

W przypadku pytań z Państwa strony dotyczących naszych informacji odnoszących się do ochrony danych, prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi. Dane kontaktowe podane są poniżej.

Kontakt w sprawach z zakresu przetwarzania danych osobowych przez administratora.

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych odnosi się do przetwarzania danych przez Irapol Sp. z o. o.

Ze Spółką w sprawach z zakresu danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail:

[email protected]

lub pocztą tradycyjną:

Irapol Sp. z o. o.

ul. Szczecińska 55A

91-222 Łódź

Celowość przetwarzania danych, podstawy prawne i uzasadniony interes respektowane przez Irapol Sp. z o. o. oraz kategorie odbiorców.

Informacje ogólne

Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się w naszej Spółce przy pełnym respektowaniu właściwych zasad ochrony danych. Oznacza to, że dane użytkowników przetwarzane będą na podstawie prawnie udzielonej zgody, to jest w sytuacji, w której przetwarzanie danych wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawne, jeżeli przedłożona została zgoda użytkownika lub w oparciu o nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy nie będą zapisywane, chyba że podadzą je Państwo dobrowolnie, na przykład w newsletterze, w aplikacji o pracę czy też w skierowanym do nas zapytaniu.

Jedynie w sytuacji, w której udzielili nam Państwo wcześniej swojej zgody lub, o ile prawo to przewiduje, nie zgłosili sprzeciwu, będziemy mogli wykorzystać Państwa dane również do celów marketingowych związanych z naszymi produktami.

Produkty będące w ofercie Spółki można zamawiać poprzez stronę irapol.com.pl .

Dostęp do naszej strony internetowej

Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony/aplikacji przez zamontowaną na Państwa urządzeniu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu.

Poniżej informacje, które gromadzone są bez Państwa udziału i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,
 • data i godzina wejścia,
 • nazwa i adres URL,
 • website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),
 • używana przez Państwa przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia działającego w sieci oraz nazwa Państwa internetowego dostawcy dostępu.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP stanowi art. 6 ust.1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z poniżej wymienionych celów przetwarzania danych. Chcemy przy tym zwrócić uwagę, że zgromadzone przez nas dane nie pozwalają na ustalenie w sposób bezpośredni Państwa tożsamości, czego też nie czynimy. Adres IP Państwa urządzenia oraz inne, wymienione wyżej dane wykorzystywane są przez nas do następujących celów:

 • zapewnienie sprawnego połączenia
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Zawarcie, wykonanie i zakończenie umowy

Produkty oferowane przez Spółkę można zamawiać poprzez stronę irapol.com.pl

Newsletter

W naszym newsletterze znajdą Państwo informacje o nowościach i naszej aktualnej ofercie. Zamówienie newslettera jest dobrowolne, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a RODO.

W każdej chwili mają Państwo prawo i możliwość wycofania swojego adresu z rozdzielnika newslettera. W tym celu wystarczy przesłać mail na adres: [email protected] . Ponadto można złożyć rezygnację korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze (Rezygnacja).

Kontakt

Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail) następuje przetwarzanie danych użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przeprowadzania działania poprzedzającego umowę).

Dane użytkowników mogą być zapisane w naszym systemie CRM (Customer-Relationship-Management System) ub w porównywalnym systemie odbierającym zapytania.

Przysługujące Państwu prawa

Poza prawem do odwołania udzielonych nam zgód w przypadku zaistnienia przesłanek prawnych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do informacji na temat przechowywanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • Prawo do usunięcia danych przechowywanych u nas zgodnie z Art 17 RODO, pod warunkiem, że nie mają zastosowania inne prawne lub umowne terminy przechowywania danych lub inne obowiązki ustawowe lub prawa wymagające dalszego przechowywania danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

Ewentualne pytania dotyczące zagadnień związanych z ochroną danych proszę przesyłać drogą mailową na adres: [email protected]

Cookies – informacje ogólne

W oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO na naszej stronie irapol.com.pl używamy tzw. cookies. Dlatego też nasz interes polegający na optymalizacji strony internetowej, należy uznać za uzasadniony w rozumieniu przywołanego przepisu. W przypadku cookies chodzi o niewielkie aplikacje, które automatycznie wywołuje Państwa przeglądarka i które zostają zapisane na Państwa urządzeniu działającym w sieci (laptop, tablet, smartphone lub inne), kiedy Państwo odwiedzają naszą stronę. Cookies nie powodują żadnej szkody w Państwa urządzeniach, nie zawierają wirusów, trojanów czy też innego szkodliwego oprogramowania. W aplikacji cookie znajdują się informacje, które zawsze uruchamiane są w związku ze specyfiką stosowanego urządzenia użytkownika końcowego. Nie oznacza to, że poprzez tę aplikację możemy posiąść wiedzę o Państwa tożsamości. Stosowanie cookies służy z jednej strony temu, by uprzyjemnić Państwu korzystanie z naszej oferty. W związku z tym używamy tzw. cookies sezonowych, by móc stwierdzić, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszego portalu, które zaraz po opuszczeniu naszej strony zostają automatycznie usunięte. Ponadto używamy, również dla celów uczynienia naszej strony bardziej przystępną dla Państwa, cookies czasowych, które przez określony czas przechowywane są na Państwa urządzeniu. Przy ponownej Państwa wizycie na naszej stronie w celu skorzystania z naszych usług, w sposób automatyczny rozpoznajemy, że Państwo już u nas byli oraz jakie polecenia i ustawienia uruchamiali tak, by nie trzeba było wpisywać ich ponownie.

Z drugiej strony korzystamy z cookies dla celów statystycznych związanych z użytkowaniem naszej strony oraz w celach optymalizacji naszej oferty dla Państwa, w tym również wyświetlania informacji konkretnie odpowiadających Państwa potrzebom. Cookies umożliwiają nam automatyczne rozpoznawanie Państwa jako gości, którzy już odwiedzali naszą stronę. Za każdym razem, po określonym czasie cookies automatycznie ulegają usunięciu. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie.

Mogą Państwo sami skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by cookies nie były zapisywane na Państwa komputerze lub też by pojawiała się informacja przed zainstalowaniem się nowego cookie. Kompletna dezaktywacja cookies może jednak doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli skorzystać ze wszystkich dostępnych funkcji naszej strony. Okres przechowywania cookies zależy od celu ich zastosowania i nie jest dla wszystkich cookies taki sam.

Google Analytics i Google Optimize

W celu zgodnego z potrzebami konstruowania naszych stron oraz ich bieżącej optymalizacji wykorzystujemy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) Google Analytics, usługę analizy stron świadczoną przez Google Inc. („Google“) jak również rozszerzenie Google Optimize. W związku z tym tworzone są pseudo-anonimowe profile użytkowników oraz stosowane są cookies. Informacje dostarczane przez cookies dotyczące użytkowania przez Państwa tej strony internetowej, jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • stosowany system operacyjny,
 • adres URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • adres IP komputera,
 • godzina wysłania zapytania do serwera są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google działa w ramach porozumienia Privacy-Shield-, dając tym samym gwarancję przestrzegania europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adresy IP użytkowników skracane są przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach – stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.  Tylko w wyjątkowych sytuacjach adres IP jest w pełnej formie przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany.

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu , by móc ocenić korzystanie przez użytkowników z naszej oferty online, jak również by móc sporządzać raporty aktywności w ramach naszej oferty online oraz w celu świadczenia dla nas dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty oraz korzystaniem z Internetu w ogóle. Z przetworzonych danych mogą przy tym powstawać fikcyjne profile użytkowników.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z Państwa adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.

Program reklamowy online Google Ads

Poniżej wymienione i stosowane przez nas działania targetowania prowadzone są przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Działania te mają zapewnić, że na Państwa urządzeniach wyświetlane są wyłącznie reklamy zgodne z Państwa rzeczywistym lub domniemanym zainteresowaniem. Nieobciążanie Państwa zbędnymi reklamami leżącymi poza zakresem Państwa zainteresowania, leży zarówno w Państwa jak i w naszym interesie.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy Google Ads a w jego ramach także conversion-tracking (śledzenie konwersji) na bazie cookies. Te cookies uruchamiane są po kliknięciu przez użytkownika na wyświetloną przez Google reklamę. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych i stosują przechowywane cookies do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wejścia użytkownika na tę stronę. Te ads-cookies tracą ważność po 30 dniach i nie służą one identyfikacji personalnej użytkownika. Google przetransferuje te informacje do dostawców stanowiących stronę trzecią, o ile tak stanowi prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google jednak w żadnym przypadku nie będzie wiązać Państwa adresu IP z innymi danymi Google.

Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo dezaktywować używanie cookies wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google. Mogą Państwo również dezaktywować cookies służące śledzeniu konwersji, wybierając takie ustawienie by cookies były blokowane z domeny “googleadservices.com" i “doubleclick.net" i tak, by również nasze strony internetowe nie mogły instalować cookies. Jednakże pragniemy zwrócić uwagę, ze także i w takiej sytuacji nie będą Państwo mogli wykorzystać wszystkich funkcji tej strony.

Google Remarketing i DoubleClick

Strona irapol.com.pl używa programu reklamowego Google Ads oraz Google Analytics a w jego ramach śledzenia konwersji i remarketing. Związane z nimi przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).

Dla wsparcia klientów Ads oraz wydawców przy wyświetlaniu i zarządzaniu reklamami Google wykorzystują na stronach swojej sieci reklamowej DoubleClick-Cookie jak również dla określonych usług świadczonych przez Google. Otwierając jakąś stronę internetową oraz wyświetlając lub klikając na reklamę zamieszczoną w sieci Google, umożliwiają Państwo instalację DoubleClick-Cookie w Państwa przeglądarce. Przypisany do Państwa przeglądarki kwalifikator DoubleClick-Cookie jest tym samym kwalifikatorem, który jest używany podczas wchodzenia na strony korzystające z programów reklamowych. Jeżeli przeglądarka Państwa dysponuje już DoubleClick-Cookie, nie zostanie na niej zainstalowany żaden kolejny DoubleClick-Cookie.

Więcej informacji dotyczących zastosowania DoubleClick-Cookies w związku z programem reklamowym DoubleClick znajdą Państwo w odpowiedziach na często pojawiające się pytania odnośnie do DoubleClick-Datenschutz. W każdej chwili mogą Państwo odwołać DoubleClick-Cookie i dezaktywować je pod następującym linkiem:

LINK

Na stronie internetowej działa program Google przeznaczony dla reklam zgodnych z zainteresowaniem użytkownika, tzw. Google Remarketing. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych wykorzystując przechowywane w tym celu cookies, w oparciu o poprzednie wejścia użytkownika na daną stronę.

Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem reklam odnoszących się do obszaru ich zainteresowań, mogą w prosty sposób dezaktywować cookie należące do Google Remarketing-Trackings odpowiednio operując ustawieniami użytkownika w przeglądarce. Dezaktywacja cookies może również nastąpić bezpośrednio przez Google poprzez wejście na stronę. Więcej informacji odnośnie do zapisów Google znajdą Państwo pod adresem: https://policies.google.com/pr…

Programy Microsoft

Nasza oferta online wykorzystuje ponadto w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) Conversion Tracking firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) . Oznacza to, że cookie firmy Microsoft Bing Ads zostaje umieszczony na Państwa komputerze, jeżeli dotarli Państwo na naszą stronę przez reklamę Microsoft Bing. Microsoft Bing oraz Irapol Sp. z o. o. są w ten sposób w stanie rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, następnie został przekierowany na naszą stronę i dotarł ten sposób do zamierzonego celu – strony (Conversion Side). Poznajemy tylko łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani do strony Conversion. W tym procesie nie pojawiają się żadne dane osobowe umożliwiające identyfikację użytkownika.

Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie trackingu, mogą Państwo odmówić zamieszczania cookies, na przykład wykorzystując ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywują automatyczne ich umieszczanie. Więcej informacji odnośnie do ochrony danych oraz do umieszczania cookies w technologii Microsoft Bing znajdą Państwo na stronie Microsoft https://privacy.microsoft.com/pl-pl

Facebook Remarketing

W ramach naszej oferty w oparciu o nasz uzasadniony interes związany z analizą, optymalizacją i ekonomicznym zarządzaniem naszą oferta online według art. 6. ust. 1 lit. f RODO jak również dla tychże celów korzystamy z tzw. “Facebook-Pixel" portalu społecznościowego Facebook, który zarządzany jest przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeżeli mają siedzibę w UE,  przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Facebook"). Facebook działa zgodnie z porozumieniem Privacy-Shield- i przez to gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.

Przy jego pomocy można śledzić zachowania użytkowników po kliknięciu przez nich na reklamy zamieszczone na Facebooku i przekierowaniu na naszą stronę. W ten sposób jesteśmy w stanie ocenić skuteczność reklam zamieszczanych w Facebooku dla celów statystycznych oraz w zakresie badania rynku. Pozyskane w ten sposób dane pozostają dla nas anonimowe, co oznacza, że nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednakże zapisywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Państwa zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może łączyć te dane z Państwa kontem na Facebooku i wykorzystywać je również do własnych celów reklamowych, w oparciu o wytyczne dotyczące ochrony danych: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Przysługuje Państwu prawo do niewyrażenia zgody na wyświetlanie reklam przez Facebook oraz jego partnerów, mogą Państwo również odpowiednio uregulować ustawienia dla reklam Facebooka pod następującym adresem: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Integracja usług i usługi osób trzecich

Informacja ogólna

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) korzystamy z Social Plugins (wtyczek społecznościowych) portali takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, oraz Google+, w celu spopularyzowania wiedzy o naszym przedsiębiorstwie. Kryjący się za tym cel marketingowy należy uznać za uzasadniony interes Spółki w rozumieniu postanowień RODO. Odpowiedzialność za działalność zgodną z zasadami ochrony danych leży po stronie każdego dostawcy.

Ponadto w ramach naszej oferty online i w oparciu o nasze uzasadnione interesy (analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą ofertą online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub też na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, korzystamy z ofert w zakresie treści i obsługi dostawców stanowiących stronę trzecią, by móc zintegrować ich treści i usługi, jak na przykład filmy video lub krój pisma.

Facebook

W oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą oferta online w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z „social plugins“ („wtyczki“) serwisu społecznościowego facebook.com, który zarządzany jest przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Facebook"). Wtyczki mogą stanowić elementy interakcyjne lub treści (np. nagrania video, grafiki, teksty) są rozpoznawalne na podstawie logo Facebooka (biała litera „f“ na niebieskim tle, pojęcia jak „like“, „podoba mi się“ lub symbol wzniesionego w górę kciuka) lub też oznaczone są dodatkowo jako „Facebook Social Plugin“. Lista oraz wygląd wtyczek znajduje się pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook działa zgodnie z porozumieniem Privacy-Shield- i przez to gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.

Kiedy użytkownik uruchomi funkcję reklamy online zawierającą taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczek transmitowana jest z Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika i zostaje zintegrowana z reklamą online. Przy tej okazji z przetworzonych danych mogą powstawać profile użytkowników. Nie mamy wpływu na sposób obchodzenia się z danymi, które Facebook pobiera przy pomocy danej wtyczki, ale informujemy o tym użytkowników zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy.

Poprzez włączenie wtyczki Facebook otrzymuje informację o wywołaniu przez użytkownika odpowiedniej strony z reklamą online. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać to wejście do swojego konta. Kiedy użytkownicy uruchamiają wtyczkę, na przykład przez uruchomienie klawisza lub wpisanie komentarza, odpowiednia informacja transmitowana jest bezpośrednio z Państwa urządzenia do Facebooka, gdzie zostaje zapisana. Jeżeli użytkownik nie jest uczestnikiem Facebooka, prawdopodobnym jest, że jego adres IP zostanie zauważony przez Facebook i zapisany. Z oświadczeń Facebooka wynika, że w Polsce przechowywany jest wyłącznie anonimizowany adres IP.

Informacje dotyczące celu i zakresu pobierania danych oraz dalszego ich przetwarzania przez Facebook jak również związanych z tym praw i możliwości ustawień dla ochrony prywatności użytkowników znajdują się na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Jeżeli użytkownik jest uczestnikiem Facebook ale nie życzy sobie, żeby Facebook za pomocą tej oferty online zbierał dane na jego temat i łączył je z innymi zapisanymi u siebie danymi uczestników, musi wylogować się z korzystania z naszej oferty online na Facebooku i usunąć jej cookies. Inne ustawienia i odwołania zgody do wykorzystania danych w celach reklamowych znajdują się na ustawieniach profilowych Facebooka pod: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub przez stronę USA http://www.aboutads.info/choic… lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia dostępne są niezależnie od platformy, to znaczy, że mogą być stosowane na wszelkiego rodzaju urządzeniach jak komputer stacjonarny czy urządzenia mobilne.

LinkedIn

Nasza oferta online korzysta, w oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą oferta online w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO), z funkcji serwisu społecznościowego LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy każdorazowym wywołaniu jednej z naszych stron, które zawierają funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę wraz z informacją o Państwa adresie IP. Jeśli nacisną Państwo ikonkę “Recommend-Button” LinkedIn i zalogują się na Państwa koncie w LinkedIn, LinkedIn jest w stanie przypisać wejście na naszą stronę Państwu osobiście jak również na poczet Państwa konta użytkownika. Pragniemy przy tym poinformować, że my jako dostawca stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści transmitowanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Twitter

W oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą ofertą online w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO) korzystamy także z wtyczek serwisu społecznościowego Twitter Inc. Wtyczki Twittera rozpoznawalne są po logo Twittera (biały ptak na błękitnym tle) oraz dodatku „Twitter“. Wchodząc na stronę z naszą reklamą zawierającą taką wtyczkę, uruchamiają Państwo połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje w ten sposób informację, że Państwo odwiedzili naszą stronę korzystając z własnego adresu IP. Po kliknięciu na ikonkę „Twitter“, będąc zalogowanym na koncie Twittera, mogą Państwo łączyć za pomocą linku treści naszych stron wyświetlone na Twitterze na Państwa profilu. Twitter może w ten sposób przypisać odwiedziny na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Zwracamy przy tym uwagę, że my jako dostawca stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści transmitowanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj https://twitter.com/en/privacy . Jeżeli nie życzą sobie Państwo, by Twitter mógł monitorować wejścia na nasze strony, proszę się wylogować z Państwa konta użytkownika Twitteera.

Google+

W oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą oferta online w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO) korzystamy także z tzw. wtyczek serwisu społecznościowego Google Plus, oferowanego przez Google Inc. Wtyczki rozpoznawalne są na przykład po ikonkach ze znaczkiem „+1“ na białym lub kolorowym polu.

Uruchomienie wtyczki (pierwsze kliknięcie), powoduje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość wtyczek transmitowana jest bezpośrednio z Google do Państwa przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki temu Google otrzymują informację o tym, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej reklamy, nawet kiedy nie są Państwo zalogowani na profilu Google Plus. Informacja ta (łącznie z Państwa adresem IP) przekazywana jest bezpośrednio na serwer Google w USA i tam zostaje zapisana. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google Plus, Google jest w stanie przyporządkować to wejście na naszą stronę bezpośrednio do Państwa profilu na Google-Plus. Jeżeli zareagują Państwo na wtyczkę, to jest jeżeli na przykład uruchomicie ikonkę „+1“, odpowiednia informacja zostanie również przekazana bezpośrednio na serwer Google i tam zostanie zapisana. Informacje będą również publikowane na Google Plus i tam wyświetlane w Państwa kontaktach.

Informacje dotyczące celu i zakresu pobierania danych oraz dalszego przetwarzania danych przez Google jak również związanych z tym praw i możliwości ustawień dla ochrony prywatności użytkowników znajdują się na: https://policies.google.com/privacy?hl=pl – Polityka Prywatności Google

Google ReCaptcha

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) korzystamy z usługi CAPTCHA firmy Google Inc. (Google). Usługa ta służy ustaleniu, czy dane zostały wprowadzone przez człowieka, czy też w sposób automatyczny nastąpiło nieuprawnione przetwarzanie danych. Kontrola ta obejmuje wysłanie do Google adresu IP i ewentualnie kolejnych danych niezbędnych Google dla skorzystania z usług reCAPTCHA. W tym celu Państwa wpis zostanie przesłany do Google, gdzie poddany zostanie dalszej obróbce. Korzystając z reCaptcha wyrażają Państwo zgodę na to, by rozpoznanie Państwa mogło być użyte w digitalizacji wcześniejszych aktywności. W przypadku aktywizacji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google wśród państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw – sygnatariuszy porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełen adres IP zostanie przetransmitowany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google skróci tę informację w celu ewaluacji wykorzystania tej usługi.  Adres IP przekazany w ramach reCaptcha z Państwa przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi Google. Dla tych danych obowiązują odrębne zasady ochrony danych osobowych firmy Google. Więcej informacji na temat wytycznych Google dotyczących ochrony danych znajdą Państwo na: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Maps

Niniejsza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane są przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z tej stronu użytkownik wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez użytkownika (łącznie z adresem IP) przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na :

https://policies.google.com/te… Szczegółowe informacje dotyczące transparentności i możliwości wyboru oraz zapisów dotyczących ochrony danych znajdują się w Ośrodku Ochrony Danych na: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Menedżer Tagów Google

Niniejsza strona korzysta w oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą oferta online w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO) z narzędzia Menedżer Tagów Google (Google Tag Manager). Umożliwia ono zarządzanie stroną przez interface. Menedżer Tagów Google jedynie implementuje tagi. Nie używa się tu cookies oraz nie zapisuje danych osobowych. Menedżer Tagów Google uwalnia inne tagi, które ewentualnie zapisują dane. Menedżer Tagów Google nie ma dostępu do danych. Jeżeli w obszarze domeny lub cookies przeprowadzana jest dezaktywacja, obejmuje ona wszystkie tagi trackingowe, o ile zostały one zaimplementowane w ramach Google Tag Manager. Więcej informacji odnośnie Menedżera Tagów Google znajdą Państwo na:  https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html

Użytkownik ma możliwość zablokowania przesyłania wszelkich tagów przez Menedżera Tagów Google. W tym celu należy kliknąć poniższy link Opt-Out-Link, by zainstalować na swojej przeglądarce cookie dezaktywujące Tag-Managers.

YouTube

W oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne prowadzenie działalności w zakresie ofertowania online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f RODO) do strony należącej do Irapol Sp. z o. o.  dołączone są również funkcje YouTube służące wyświetlaniu i odtwarzaniu nagrań video. Funkcje te oferowane są przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w wytycznych YouTube dotyczących ochrony danych.

W przypadku tej funkcji znajduje zastosowanie rozszerzony moduł ochrony danych, który zgodnie z informacją podaną przez dostawcę uruchamia zapisywanie danych użytkownika dopiero podczas odtwarzania nagrania video.  Podczas wyświetlania nagrań video, Youtube uruchamia cookies w celu zebrania informacji dotyczące zachowań użytkownika. Wskazówki podchodzące od Youtube pozwalają między innymi na opracowanie statystyk dotyczących odtworzeń nagrań, na poprawę wygody korzystania przez użytkownika oraz zapobieganie nadużyciom. Niezależnie od wyświetlenia załączonego nagrania video każdorazowe otworzenie strony należącej do Irapol Sp. z o .o. powoduje połączenie z siecią Google „DoubleClick“, co może spowodować dalsze procesy przetwarzania danych, na co Spółka  nie ma wpływu.

Więcej szczegółów na temat stosowania cookies w YouTube użytkownik znajdzie w Oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazywanie danych osobom trzecim ma miejsce wyłącznie w zakresie określonym przez prawo i w sposób przedstawiony w niniejszej Polityce Prywatności. Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim, w tym podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką, wyłącznie w sytuacji, w której jest to, na przykład zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6. Ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców naszych usług, stosujemy odpowiednie prawne zabezpieczenia jak również stosowne techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Odbiorcy spoza obszaru Unii Europejskiej

Z wyjątkiem przypadków przetwarzania danych przedstawionych w niniejszej Polityce Prywatności nie przekazujemy Państwa danych do odbiorców mających siedziby poza obszarem Unii Europejskiej lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Państwa prawa

Informacja ogólna

Poza prawem do wycofania udzielonych nam zgód w przypadku zaistnienia przesłanek prawnych przysługują Państwu dalsze, wymienione poniżej prawa:

 • Prawo do informacji na temat przechowywanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • Prawo do usunięcia danych przechowywanych u nas zgodnie z art 17 RODO, pod warunkiem, że nie mają zastosowania inne prawne lub umowne terminy przechowywania danych lub inne obowiązki ustawowe lub prawa wymagające dalszego przechowywania danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

Prawo sprzeciwu

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie aktywnego wykorzystywania danych przez Irapol Sp. z o. o.  dla celów wewnętrznych, zgodnie z art. 21 ust. 2-4 RODO UE ma on prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili. W tym celu wystarczy wysłać maila o odpowiedniej treści na adres: [email protected]

Szczególny przypadek ustawowego blokowania danych w miejsce usuwania danych zgodnie z art. 17-19 RODO UE pozostaje bez zmian.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie przekazane przez Państwa dane, wraz z danymi dotyczącymi płatności, transmitowane są za pomocą popularnej i bezpiecznej technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL jest bezpieczną i wypróbowaną technologią, która znajduje zastosowanie np. także w bankowości online. Bezpieczne połączenie SSL rozpoznać można między innymi po dołączonym „s“ do http (https://…) w pasku adresu przeglądarki lub po symbolu zamka/kłódki w dolnej części przeglądarki.

Chcąc chronić przechowywane u nas Państwa dane osobowe przed manipulacją, przed częściową lub całkowitą ich utratą i przed dostępem osób niepowołanych, stosujemy adekwatne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa, są z kolei, na bieżąco usprawniane zgodnie z postępującym rozwojem technologicznym.

0
Koszyk
 • Brak produktów w koszyku.