przegląd techniczny wózka widłowego Irapol

Kiedy należy wykonać przegląd techniczny wózka widłowego? Ważne terminy i procedury

Większość wózków widłowych podlega Urzędowi Dozoru Technicznego i musi przechodzić regularnie przeglądy różnego typu, należy też skrupulatnie prowadzić książkę eksploatacji i dziennik konserwacji. Bez wątpienia jest to nieco uciążliwe, jednak gdy zastanowić się nad tym, jak duże ładunki mogą przewozić widlaki, do tego często w niedużych przestrzeniach i między ludźmi, kontrola ma sens – wypadek w przypadku potencjalnej awarii może być tragiczny w skutkach. Dlatego na przeglądy nie należy patrzeć jak na formalną uciążliwość – to rozsądny sposób dbania o sprzęt.

Przeglądy codzienne

To najbardziej podstawowy rodzaj i jednocześnie najczęściej zaniedbywany. Każdego dnia przed jazdą należy sprawdzić poziom oleju w silniku spalinowym lub elektrolitu w akumulatorze wózka elektrycznego. Trzeba go też dobrze obejrzeć pod kątem uszkodzeń (na przykład wygięcia wideł) oraz wycieków. Przed jazdą dobrze jest również sprawdzić wszystkie kontrolki. Proste, elementarne czynności, które nie zajmują dużo czasu, a pozwolą uniknąć wielu poważnych awarii i wypadków.

Przeglądy konserwacyjne

Może jest przeprowadzać tylko osoba z wydanymi przez UDT uprawnieniami konserwatora wózków widłowych. Okres przeglądów określa instrukcja. W innym przypadku przeprowadza się je co 60 dni w przypadku maszyn prowadzonych lub zdalnie sterowanych i co 30 w przypadku tych, w których operator przemieszcza się na wózku w kabinie lub na platformie. Taki przegląd techniczny wózka widłowego obejmuje dokładną inspekcję pojazdu, uzupełnienie oleju i innych płynów eksploatacyjnych, usunięcie drobnych usterek oraz awarii, wymianę filtrów w razie potrzeby oraz wprowadzenie tego wszystkiego do dokumentacji. Najlepiej zlecić to renomowanemu serwisowi.

Przeglądy okresowe

Przeprowadza je raz do roku urzędnik UDT. Skrupulatnie sprawdzana jest dokumentacja – książka eksploatacji, dziennik konserwacji, protokoły pomiarów elektrycznych oraz uprawnienia osób obsługujących wózek. Dokładnie kontrolowana jest szczelność i sprawność instalacji hydraulicznej, karetka, maszt i widły poddaje się inspekcji pod kątem pęknięć, opony pod kątem zużycia itd. Cała maszyna jest drobiazgowo sprawdzana, zanim zostanie dopuszczona do dalszego użytku.

Przeglądy specjalne

Każdy wózek ma wyliczony resurs (obowiązek ten spoczywa na właścicielu). Gdy czas ten zostanie przekroczony, widlak zostaje uznany za niezdatny do bezpiecznego działania. Wtedy wykonuje się przegląd specjalny, który określa zużycie jego konstrukcji i poszczególnych elementów oraz sprawdza, czy pojazd może dalej służyć. Określa się wtedy również czas następnego resursu i sporządza protokół zawierający informacje, jakie naprawy i serwisy powinien przejść wózek, aby znów mógł zostać dopuszczony pracy.

Przegląd techniczny wózka widłowego – po wypadku lub poważnej awarii

Przy poważniejszym uszkodzeniu, lub przebudowie wózka konieczne jest przeprowadzenie badania przez konserwatora. Sprawdza on jakość naprawy oraz ogólny stan i dopiero wtedy widlak może wrócić do pracy. Oczywiście jest to uwzględnione w dokumentach.

Nie tylko przepisy, ale też rozsądek

Spełnianie wymogów UDT to jedno, ale warto też zwracać uwagę na niepokojące sygnały – wszelkiego rodzaju hałasy, wycieki, „wariowanie” elektryki czy nierówną pracę. W takich przypadkach warto niezwłocznie wykonać przegląd techniczny wózka widłowego, aby zapobiec pogorszeniu się awarii. To pomaga zachować bezpieczeństwo, a jednocześnie chroni Cię przed poważnymi kosztami.

0
Koszyk
  • Brak produktów w koszyku.