zużycie wideł a prawo

Zużycie wideł a prawo. Jakie są przepisy i normy dotyczące stanu wideł wózka widłowego?

Ze wszystkich elementów wózka widłowego to właśnie widły są najważniejsze pod kątem bezpieczeństwa. W związku z tym, że mają kontakt z towarem i są w ciągłym ruchu, są mocno narażone na zużycie, obtarcia i wygięcia nawet przy prawidłowym użytkowaniu, a przecież nierzadko operatorzy (zazwyczaj nieświadomie) przekraczają dopuszczalne granice ładowności. Do tego ze względu na dużą długość i odległość od osi pojazdu są narażone na uderzenia przy manewrowaniu, szczególnie w ciasnych magazynach. Jednocześnie ich uszkodzenie pod obciążeniem może mieć prawdziwie katastrofalne skutki, nic więc dziwnego, że kontrola stanu musi być rygorystyczna.

Norma ISO 5057 a zużycie wideł

To dokument, wedle którego przeprowadza się wszystkie oficjalne kontrole, stosowany powszechnie nie tylko w Polsce. Aktualna wersja pochodzi z 2022 roku, uwzględnia więc współcześnie używane materiały, a także osiągi widlaków. ISO 5057 zaleca przeprowadzanie kontroli wideł nie rzadziej niż raz w roku przez osobę posiadającą odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia (w praktyce jest to najczęściej pracownik serwisu). Zanim przejdziemy do inspekcji konkretnych właściwości, warto zaznaczyć, że kontrolę przeprowadza się zawsze dla pary wideł – w przypadku uszkodzenia jednej prawdopodobieństwo podobnej awarii w drugiej sztuce jest bardzo wysokie, zaleca się więc wymianę lub naprawę całego kompletu.

Poziom zużycia materiału

To podstawowy pomiar. Widły zużywają się zarówno od tarcia o podłoże, jak i przy przewożeniu ładunków. Pomiar można przeprowadzić mikrometrem, suwmiarką lub specjalnym przyrządem, a cała procedura jest bardzo łatwa. Wystarczy zmierzyć grubość wideł na pionowym odcinku, który nie podlega zużyciu – to nasza wartość referencyjna. Następnie należy powtórzyć pomiar na powierzchni poziomej. Standardowo przyjmuje się punkt w odległości 50 mm od zgięcia widły, choć zdarza się, że producenci zalecają inaczej. Gdy widoczne jest inne najbardziej zużyte miejsce, kontrolę trzeba przeprowadzić także tam. Jeśli starte zostało 10% lub więcej grubości początkowej, lub ponad 5 mm, oznacza to konieczność wymiany – tyle wystarczy, aby obniżyć nośność wideł aż o 20%!

Wygięcie wideł

Tu również nie ma nic skomplikowanego. Wygięte widły oznaczają osłabienie materiału na zgięciu, mogą też spowodować upadek ładunku. W większości modelu kąt ich rozgięcia powinien wynosić 90 stopni. Jak go zmierzyć? Zaznacz dwa punkty w odległości 500 mm od zgięcia, jeden na poziomej części, a drugi na pionowej. Zmierz odległość między nimi. W przypadku kąta prostego powinna wynosić dokładnie 707 mm, a wartość dopuszczalna mieści się w zakresie 695-713 mm. Jeśli wynosi 714-730 mm, widły należy wyprostować, natomiast powyżej tych granic – wymienić.

Trwałe wygięcie w dalszym punkcie

Aby sprawdzić widły pod tym kątem, wystarczy położyć na nich prosty profil. Zmierz odległość od górnej krawędzi czubka widły do jej płaszczyzny wyznaczonej przez profil. Jej wartość powinna wynosić tyle, co długość widły podzielona przez 66. Jeśli jest większa, należy wyprostować lub wymienić komplet.

Nożycowość

Jeden z ważniejszych parametrów związany ze stabilnością ładunku. To wygięcie wideł względem siebie. Wysokość końcówki jednej widły względem drugiej nie powinna przekraczać 1,5% jej długości.

Inne uszkodzenia

Norma nakazuje także dokładnie obejrzeć widły pod kątem pęknięć, łącznie z hakami mocującymi. Odgięcia wzdłużne tych ostatnich nie mogą przekraczać 2 mm.

Taka kontrola to nie tylko dopełnienie formalności, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w firmie.

Centrum serwisowe Irapol zapewnia kompleksowy serwis wózków widłowych w każdym zakresie. Skontaktuj się z nami już dzisiaj i zapytaj, co możemy dla Ciebie zrobić!

0
Koszyk
  • Brak produktów w koszyku.