egzamin udt

Jak wygląda egzamin UDT?

Kolejna matura czy raczej kolejny egzamin na prawo jazdy – do czego bardziej podobny jest egzamin UDT? Okazuje się, że przypomina on po trochu i to, i to. Nim zdecydujemy się na przystąpienie do egzaminu na wózek widłowy, warto zapoznać się z procedurą jego przeprowadzenia. Im więcej będziemy wiedzieć – tym lepiej będziemy przygotowani, a mniej zestresowani podczas egzaminu UDT.

Na początek – trochę z matury

Co egzamin UDT ma z matury? Swoją pierwszą część, czyli część teoretyczną. Składa się ona z testu, w ramach którego egzaminowany ma odpowiedzieć na 15 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest odpowiedzenie poprawnie na 11 z nich. Tematyka egzaminu podawana jest do publicznej wiadomości przez Urząd Dozoru Technicznego. Pytania dotyczą kwestii teoretycznych i związane są z obsługą wózka widłowego. Dotyczą przepisów dozoru technicznego, przepisów bhp, budowy wózka widłowego czy też wymagań, jakie musi spełniać operator wózka widłowego. Ważną część pytań w części teoretycznej egzaminu UDT stanowią pytania o diagramy udźwigu. Pytań o to zagadnienie w testach jest najwięcej. Zwykle 5, co przy wąskim marginesie błędu (należy odpowiedzieć poprawnie na 11 z 15 pytań testowych) sprawia, że praktycznie nie jest możliwe zdanie części teoretycznej egzaminu UDT bez umiejętności odczytywania diagramów udźwigu. Z kolei zaliczenie części teoretycznej jest niezbędne by przejść do części praktycznej egzaminu UDT.

Po drugie – trochę z egzaminu na prawo jazdy

W drugiej części egzaminu UDT egzaminowany wykazuje się praktycznymi umiejętnościami obsługi wózka widłowego. Dzieje się to poprzez wykonanie wyznaczonych przez egzaminatora zadań. Część praktyczna trwa około godzinę. W trakcie jej trwania sprawdza się to, czy egzaminowany poprawnie rozpoczyna pracę na wózku widłowym. Czy sama obsługa idzie mu płynnie i bezpiecznie, a ładunki podejmuje odstawia sprawnie i prawidłowo. Stąd też w ramach zadań praktycznych egzaminowany ma do wykonania przejechanie wózkiem określonej trasy, także obejmującej skręty, cofanie i zawracanie, podejmowanie palety oraz odstawianie jej na właściwie miejsce. Egzaminujący zwracają uwagę na poprawność i sprawność wykonywania zadań. Jak również na to, czy aspirujący operator wózka widłowego porusza się nim zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby zdać egzamin UDT należy otrzymać wynik pozytywny zarówno z części teoretycznej, jak i z części praktycznej.

Garść dodatkowych informacji

Egzamin UDT przeprowadzany jest przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Decyzja o wyniku egzaminu podawana jest od razu po jego zakończeniu. Następnie należy poczekać kilka tygodni na samo wydanie dokumentu, który uprawnia do poruszania się wózkiem widłowym. Warto przez egzaminem skorzystać z kursu na operatora wózka widłowego, który pomoże usystematyzować wiedzę teoretyczną i praktyczną, związaną z pracą przy wykorzystaniu tego pojazdu.

Sukces na egzaminie UDT powinny zapewnić dobre przygotowanie, sumienność w poznawaniu zagadnień teoretycznych obsługi wózka widłowego, staranne uczestnictwo w zajęciach praktycznych w ośrodkach szkoleń dla operatorów wózków widłowych oraz… spokojne i profesjonalne podejście do egzaminu. Stres, zdenerwowanie i brak pewności siebie nie wspomogą w poprawnym wykonywaniu zadań na egzaminie UDT. Z drugiej strony lekkomyślność, lekceważący stosunek do egzaminu na wózek widłowy i brawura na pewno nie będą pozytywnie ocenione przez egzaminatorów, zwłaszcza w części praktycznej.

0
Koszyk
  • Brak produktów w koszyku.