rejestracja wózka widłowego

Rejestracja wózka widłowego w UDT – jak to zrobić?

Każdy wózek widłowy, który jest użytkowany, wymaga rejestracji w UDT, czyli Urzędzie Dozoru Technicznego. W jaki sposób przebiega taka rejestracja wózka widłowego? Jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Po pierwsze – wniosek

Rejestracja wózka widłowego rozpoczyna się od złożenia wniosku. Można go znaleźć na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego. Wskazuje się w nim podmiot, który eksploatuje urządzenie – przedsiębiorstwo z nazwy, z NIP, adresem siedziby i danymi kontaktowymi. Uzupełnia się także informacje dotyczące samego urządzenia – oznaczenie typu urządzenia wytwórcy czy numeru fabrycznego. Należy także wskazać pracownika lub pełnomocnika ze strony podmiotu eksploatującego – jego imienia, PESELu i danych kontaktowych. Wniosek kończy się informacjami dotyczącymi RODO, czyli pouczeniem o przetwarzaniu danych osobowych.

Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

Jeśli zakupiłeś nowy wózek widłowy dla swojej firmy, powinieneś niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z umową kupna-sprzedaży dokonać jego rejestracji. Wniosek o rejestrację wózka widłowego składa się do właściwego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Można go złożyć także online za pośrednictwem portalu www.eudt.gov.pl. Gdzie należy zarejestrować urządzenie, jeśli siedziba firmy zlokalizowana jest gdzie indziej niż miejsce korzystania z wózka widłowego? Jak wskazuje UDT, rejestracja wózka widłowego odbywa się w miejscu eksploatacji tego urządzenia.

Co załącza się do wniosku?

Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia, sporządzone w języku polskim. Powinny się także znaleźć w załącznikach dane rejestrowe podmiotu, który składa wniosek, a więc odpis z KRS lub CEIDG. Jeśli rejestracji podlega więcej urządzeń – należy załączyć ich wykaz. Jeśli rejestrujemy wcześniej używany wózek widłowy, do wniosku dołącza się także kopię ostatnio wykonanego protokołu badań odbiorczych i decyzji dopuszczającej urządzenie do bezpiecznej eksploatacji. W tym przypadku dokumentacja rejestracyjna nie jest wymagana. Dla wózka widłowego dokumenty, które należy dostarczyć obok wcześniej wskazanych to także schematy układów, instrukcja obsługi, certyfikat pochodzenia i DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa – główne i podstawowe źródło wiedzy na temat konkretnego modelu wózka) wózka widłowego.

Czas na weryfikację

Wniosek powinien zostać rozpatrzony przez UDT bez względnej zwłoki. Gdy będzie konieczne uzupełnienie ewentualnych braków – zostaniesz o tym poinformowany. Następnie inspektor UDT uzgodni z Tobą termin i miejsce badania odbiorczego. Powinieneś także otrzymać wymagania dotyczące sposobu przygotowania urządzenia do tej procedury.

Wózek widłowy na badaniach

Badanie odbiorcze wózka widłowego przy jego rejestracji ma potwierdzić, że jest on zdolny do bezpiecznej eksploatacji. Właściciel urządzenia powinien być obecny przy wykonywaniu badania przez inspektora UDT, wykonującego badanie odbiorcze.

Na koniec – decyzja

Jeśli wynik badania odbiorczego wykonanego przez inspektora UDT będzie pozytywny, wózek widłowy będzie przekazany do bezpiecznej eksploatacji. Na podstawie tej decyzji zostanie założona księga rewizyjna dla Twojego urządzenia – uzgodniony zostanie sposób jej dostarczenia. Księga rewizyjna jest dokumentem, który zawiera wszystkie informacje na temat wózka widłowego wraz z numerem identyfikacyjnym, terminem badań, decyzją, która zezwala na przyjęcie do eksploatacji, danymi użytkownika, protokołem z badania i wykazem dokumentacji technicznej.

0
Koszyk
  • Brak produktów w koszyku.