do rejestracji wózka widłowego

Czym jest DTR? Czy jest potrzebna do rejestracji wózka widłowego?

Rejestracja wózka widłowego wymaga pewnego zaangażowania i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Jednym z dokumentów, jakie są niezbędne do tego, by móc zgodnie z prawem wykorzystywać wózek widłowy w swoim przedsiębiorstwie i go zarejestrować jest DTR, czyli dokumentacja techniczno-ruchowa.

Czym jest DTR?

DTR, czyli (jak już wcześniej odnotowano) dokumentacja techniczno-ruchowa nazywana jest również paszportem maszyny. Jest opracowywana dla każdej maszyny osobno i zawiera szereg informacji o niej. W przypadku wózka widłowego https://irapol.com.pl/ DTR taka dokumentacja zawiera m.in. szczegółowe parametry techniczne i dane ewidencyjne wózka widłowego. Jak również wykaz wyposażenia, a także wykaz części zamiennych i zapasowych, instrukcję BHP oraz użytkowania i obsługi pojazdu, schematy układów oraz rysunek zewnętrzny. Tym samym DTR wózka widłowego może mieć objętość nawet kilkudziesięciu stron, na których będą zawarte niemalże wszystkie informacje na temat danego egzemplarza wózka widłowego. Właśnie z tym dokumentem możliwa jest rejestracja wózka widłowego.

Czy DTR jest potrzebna do rejestracji wózka widłowego?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi – tak, a nawet jest konieczna i niezbędna! Bez DTR nie jest możliwe zarejestrowanie danego pojazdu. A w konsekwencji także jego użytkowanie, gdyż tylko zarejestrowany pojazd może zostać włączony do eksploatacji. Dokumentację DTR dołącza się do pozostałych dokumentów, składanych w Urzędzie Dozoru Technicznego przy rejestracji wózka widłowego. Jest to m.in. do wniosek, instrukcja obsługi i certyfikat pochodzenia. Tak przygotowany pakiet dokumentów pozwala na poprawną, ale i sprawną rejestrację wózka widłowego w urzędzie Dozoru Technicznego.

Skąd się bierze DTR?

DTR powinna trafiać do właściciela wózka widłowego razem z jego zakupem. Kupując wózek widłowy https://irapol.com.pl/wozki-uzywane/, szczególnie używany, należy przypilnować, by sprzedający przekazał właśnie ten element dokumentacji wózka widłowego. Jego brak grozi bowiem poważnymi konsekwencjami.

Brak DTR – jakie są konsekwencje?

Może się zdarzyć, że dla wózka widłowego nie ma DTR – dokumentacja mogła zostać zniszczona lub zgubiona. Taką sytuację należy bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego. Za nieposiadanie DTR jego właścicielowi grozi kara finansowa. Brak tej dokumentacji jest bowiem złamaniem zasad regulaminu Urzędu Dozoru technicznego w stosunku do wózków widłowych. Należy o tym pamiętać, by wizyta przedstawicieli UDT w przedsiębiorstwie nie okazała się wyjątkowo nieprzyjemna.

Dlaczego DTR jest tak ważna?

Dokumentacja techniczno-ruchowa wózka widłowego jest bardzo ważna nie tylko ze względu na to, że trzeba ją podczas ewentualnej kontroli lub podczas rejestracji wózka widłowego przedstawić Urzędowi Dozoru Technicznego by nie otrzymać kary finansowej. Zawiera ona wszelkie informacje na temat danego egzemplarza wózka widłowego. Jest zatem najlepszym źródłem informacji o prowadzonym przez danego operatora pojeździe. Z DTR operator może się dowiedzieć, jakie są parametry wideł czy masztu wózka widłowego. Jak wygląda moment wywrotu wózka widłowego czy kwestia jego przyczepności, jaka jest kolejność wykonywania prac przy obsłudze wózka widłowego. Czy nawet, jak powinno się go czyścić. Dlatego też rejestracja wózka widłowego wymaga posiadania tego typu dokumentacji, a także dalsza praca z danym wózkiem widłowym. Tak, by w razie konieczności operator wózka widłowego mógł zaglądać do dokumentacji techniczno-ruchowej i tam znaleźć odpowiedź na swoje wątpliwości lub pytania.

0
Koszyk
  • Brak produktów w koszyku.