serwisowanie wózków widłowych

Jak często trzeba serwisować wózki widłowe?

Serwisowanie wózków widłowych – jak i wiele innych kwestii związanych z posiadaniem i używaniem wózka widłowego w przedsiębiorstwie – jest uregulowane przepisami prawa. Warto dobrze znać te regulacje, by z jednej strony – nie „podpaść” organom odpowiedzialnym za kontrolę serwisowania wózków widłowych, a z drugiej – mieć w swoim magazynie poprawnie działający i bezpieczny w eksploatacji sprzęt.

Trzy rodzaje przeglądów

Wyróżnić można trzy rodzaje przeglądów wózków widłowych. Będą to przegląd codzienny, przegląd konserwacyjny oraz przegląd okresowy. Za każde z nich odpowiada właściwa osoba. Są one przeprowadzane w określonym przez przepisy prawa i zalecenia producentów wózków widłowych czasie.

Codzienne serwisowanie wózków widłowych

O tym, jak ważny jest dobry stan wózka widłowego, działającego w przedsiębiorstwie, świadczy fakt, że poleca się serwisowanie wózków widłowych w każdym dniu jego eksploatacji. Zobowiązuje się każdego operatora wózka widłowego, by przed i po rozpoczęciu pracy na wózku widłowym kontrolował jego stan. Jak również zgłaszał ewentualne zaobserwowane nieprawidłowości, a także dokonywał bieżących korekt, jak na przykład uzupełniania ilości paliwa.

Niezbędne przeglądy konserwacyjne

Do wykonywania przeglądów konserwacyjnych zobowiązani się konserwatorzy wózków widłowych, posiadający odpowiednie uprawnienia. Serwisowanie wózków widłowych w ramach przeglądów konserwacyjnych dzieje się w oparciu o wytyczne producenta, ale i o przepisy prawa. Te wskazują, że przeglądy konserwacyjne powinny odbywać się co 30 dni w przypadku wózków z pełnym dozorem technicznym. Oraz co 60 dni w przypadku wózków o dozorze ograniczonym. Pełnym dozorem technicznych objęte są wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z podestem lub fotelem dla operatora. Jak również wózki widłowe z osobą obsługującą podnoszoną razem z ładunkiem oraz wózki z wysięgnikiem. Z kolei pod dozór techniczny ograniczony podpadają wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane spoza pojazdu. Dozorem technicznym nie są objęte wózki bez napędzanego mechanicznie silnika, czyli wózki paletowe ręczne. Dodatkowo, jeśli wózek widłowy przeszedł znaczną awarię, zaleca się przeprowadzenie przeglądu konserwacyjnego po tej awarii, bez względu na terminy.

Do urzędnika z przeglądem okresowym

Za realizację przeglądów okresowych odpowiedzialni są urzędnicy państwowi Urzędu Dozoru Technicznego. Sprawdzają oni nie tylko stan techniczny konkretnego egzemplarza wózka widłowego, ale i jego dokumentację. Mogą oni zadecydować o wycofaniu z użytkowania sprzętu, który zagraża bezpieczeństwu ze względu na niesprawność i nieprawidłowości. Przeglądy okresowe wykonywane są co roku w przypadku wózków technicznych objętych pełnym dozorem technicznym. W przypadku tych o ograniczonym dozorze – nie wykonuje się przeglądów okresowych, a przeprowadza doraźne badania co dwa lata.

Podsumowanie

Serwisowanie wózków widłowych to jedna z ważniejszych czynności, jakie ciążą na posiadaczu wózka widłowego w jego przedsiębiorstwie. To, że podlega ono takim regulacjom świadczy o tym, jak istotne dla ustawodawcy i producentów są kwestie bezpieczeństwa użytkowania wózka widłowego. Regularne serwisowanie wózków widłowych pozwala bowiem na utrzymanie naszego sprzętu w odpowiedniej kondycji. A naszych pracowników – na pozostanie w dobrym zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa podczas wykonywania swoich czynności służbowych w codziennej pracy na magazynie.

Firma Irapol posiada w swojej ofercie różne pakiety serwisowe, które są dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Dlatego też każdy przedsiębiorca znajdzie rozwiązanie idealne dla swojej firmy.

0
Koszyk
  • Brak produktów w koszyku.