gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa – zagadnienia ogólne

Sprzedaż produktów lub realizacja usług to elementy działania przedsiębiorstwa, które widzi jego klient, a produkcja to obszar, na którym szczególnie skupia się kierownictwo. Wszystkie te czynności łączy jednak magazyn i gospodarka magazynowa – bez magazynu bowiem trudno jest realizować z powodzeniem sprzedaż, jak i prowadzić efektywną produkcję.

Czym jest gospodarka magazynowa, magazynowanie i magazyn?

Gospodarka magazynowa to wszystkie te czynności, z którymi związane jest przechowywanie zapasów do produkcji lub towarów do sprzedaży. Celem gospodarki magazynowej jest zapewnienie właściwego funkcjonowania innym obszarom działania przedsiębiorstwa – na przykład produkcji. Obejmuje różnego rodzaju zadania ekonomiczne, jak i czynności i środki techniczne i organizacyjne.

Magazynowanie skupia się na czasowym przechowywaniu różnego rodzaju dóbr, gromadzeniu i składowaniu by ostatecznie móc je przekazać właściwym odbiorcom. Zarówno wewnętrznym (innym działom w przedsiębiorstwie), jak i zewnętrznym (klientom). Magazyn staje się tym samym miejscem składowania dóbr czasowo niewykorzystywanych. Posiada on odpowiednią przestrzeń, jak i środki techniczne do obsługi przechowywanych zapasów.

Dlaczego ważne jest odpowiednie zarządzanie gospodarką magazynową?

Właściwe zarządzanie gospodarką magazynową jest niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Mimo, że magazynowanie pełni funkcję z pozoru jedynie pomocniczą dla bardziej kluczowych jego działów (jak sprzedaż czy produkcja). Właściwa organizacja procesów gospodarki magazynowej pozwala na:
• zapewnienie odpowiednich stanów magazynowych, a więc takich, które jednocześnie zapewniają ciągłość produkcji i sprzedaży, a nie generują nieuzasadnionych kosztów przechowywania;
• sprawność i przyspieszenie przepływu towarów między działami przedsiębiorstwa;
• identyfikację i uzyskanie oszczędności w zakresie magazynowania i przemieszczania towarów w przedsiębiorstwie;
• usprawnienie obsługi klientów na przykład w zakresie szybkiej i sprawnej realizacji zamówień.

Jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową?

Kluczem do efektywnego zarządzania gospodarką magazynową jest dopasowanie procesów zachodzących w magazynie do charakteru danej działalności. Nie ma bowiem uniwersalnego sposobu na organizację magazynowania w przedsiębiorstwie.

Na to, jak kształtować się będą procesy magazynowania w danym przedsiębiorstwie wpływa szereg czynników. Przede wszystkim jest to rodzaj przechowywanych towarów – ich wielkość, właściwości (np. czy są to towary szybko się psujące), szczególne wymagania dla przechowywania (np. niższa temperatura). Inny czynnik to ilość towarów, jaką musimy magazynować oraz długość okresu składowania w magazynie. Kluczowy jest także cel samego magazynowania – czy towary trafiają na produkcję, czy bezpośrednio do klienta. Ukształtowanie procesów gospodarki magazynowej zależy także od wielkości i stanu posiadanego (lub planowanego) zaplecza magazynowego oraz jego lokalizacji. Czy jest on położony w obrębie głównej siedziby firmy, w sąsiedztwie hali produkcyjnej czy w znacznej odległości? Nie tylko od miejsca produkcji, ale i odbiorcy zewnętrznego.

Konieczne jest zatem dostosowanie nie tylko czynności w ramach gospodarki magazynowej, ale i środków w nią zaangażowanych. Będzie to zatem zastosowanie dopasowanych do charakteru działalności regałów, jak i środków pozwalających na przenoszenie towarów magazynowanych. W tym celu dopasowuje się do rodzaju działalności wózki widłowe. Specjaliści Irapol z powodzeniem polecą te, które będą najbardziej dopasowane do charakterystyki Twojego przedsiębiorstwa.

0
Koszyk
  • Brak produktów w koszyku.