klasy karetek

Klasy karetek w wózkach widłowych

Wózki widłowe mają klasę, a właściwie – jeden z elementów budowy wózka widłowego ma klasę. Tym elementem jest karetka. Czym są klasy karetek w wózkach widłowych? Czy i jak można je samodzielnie określić? Dlaczego znajomość klasy karetki jest tak istotna dla prawidłowego eksploatowania wózka widłowego?

Czym są klasy karetki wózka widłowego?

Karetka znajduje się w przedniej części wózka widłowego i jest to płyta czołowa, na której umieszczone są widły. Klasa to pojęcie określające rodzaj karetki wózka widłowego. Klasy karetki odnoszą się do odległości między górnym a dolnym uchwytem widły, a zatem wskazują na wysokość karetki. Klasy wyodrębnia się w oparciu o udźwig oraz wysokość zamocowania dolnego zaczepu wideł ponad posadzką.

Ile jest klas karetek wózka widłowego?

Katalog klas karetek wózków widłowych obejmuje pięć pozycji oraz dodatkowo dwa podtypy dla każdej z klas. Katalog ten jest powszechnie stosowany oraz zrozumiały i czytelny dla wszystkich użytkowników wózków widłowych wszystkich marek na całym świecie, gdyż wywodzi się z uniwersalnych norm ISO.

Jakie wyróżnia się klasy karetek w wózkach widłowych?

Klasy karetki wózka widłowego różnią się od siebie udźwigiem wózka i odległością między górnym i dolnym mocowaniem widły. Pięć wyróżnionych klas karetek to:
1. Klasa I – dotyczy wózków widłowych o udźwigu niższym niż 999 kg – to klasa najrzadziej używana,
2. Klasa II – dotyczy najczęściej wózków widłowych o udźwigu od 1 000 do 2 500 kg,
3. Klasa III – dotyczy wózków widłowych o udźwigu od 3 000 do 3 500 kg,
4. Klasa IV – dotyczy wózków widłowych o udźwigu od 5 000 do 10 000 kg,
5. Klasa V – dotyczy wózków widłowych o udźwigu powyżej 10 000 kg – to druga rzadko używana klasa.

Ponadto dla każdej z klas karetek wyznaczane są podtypy, oznaczane literami „A” oraz „B”. Te podtypy związane są – jak wspomniano – z wysokością zamocowania dolnego zaczepu wideł nad posadzką.

Dlaczego wyznaczenie klasy karetki wózka widłowego jest istotne?

Znajomość klasy karetki wózka widłowego jest niezbędna podczas dobierania wideł lub innego osprzętu do wózka widłowego. Pozwala ona na określenie tego, jakich wideł będziemy potrzebować do posiadanego przez nas wózka widłowego. Bez tej wiadomości nie będziemy w stanie zaopatrzyć się w dostosowany do naszego pojazdu osprzęt.

Jak wyznacza się klasę karetki wózka widłowego?

Klasę karetki wózka widłowego można z powodzeniem wyznaczyć samodzielnie. Można tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich wymaga zmierzenia odległości między dołem górnego mocowania widły a dolną krawędzią widły, drugi zaś – odległości między dołem górnego mocowania widły a górą dolnego mocowania widły. Znając którąś z tych wartości (dobrą praktyką może być pobranie miar przy wykorzystaniu obu sposobów) oraz udźwig nominalny wózka widłowego, możemy samodzielnie wyznaczyć klasę wózka widłowego. Dokonuje się tego w oparciu o specjalną tabelę z opisem charakterystyk poszczególnych klas karetek wózków widłowych. Klasa karetki jest ważną informacją, którą powinniśmy wykorzystać przy zakupie nowych wideł do naszego pojazdu.

Czym skutkuje nieprawidłowe wyznaczenie klasy karetki wózka widłowego?

Niewłaściwie oznaczając klasy karetek wózka widłowego narażamy się na dobór do naszego pojazdu niedopasowanych do niego wideł. Tym samym możliwe, że nie uda się ich zamontować do wózka widłowego, a nawet jeśli zrobimy to z powodzeniem – prawdopodobnie nie będziemy mogli w pełni wykorzystywać jego możliwości. Może na przykład skutkować to niemożliwością maksymalnego opuszczenia wideł.

0
Koszyk
  • Brak produktów w koszyku.